Ordlista för lån och finans

Det kan vara svårt att förstå alla uttryck inom lån och finansbranchen. Vi går igenom vad några av de mest använda orden betyder.

Det är en djungel av svåra ord och termer för dig som vill försöka förstå branschen och produkterna.

Här är de vanligaste termerna inom lån och finans:

Amortering

Är ett annat ord för Återbetalning av skuld. Kommer från franska ”förintelse”. Med annuitetslån är avbetalningsbeloppen (avbetalning + ränta) desamma under hela amorteringstiden.

Annuitet

Det belopp du betalar varje månad kallas livränta.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån som återbetalas i lika stora rater, tills lånet betalas av. Med ett annuitetslån är avbetalningsbeloppen (avbetalning + ränta) desamma under hela återbetalningstiden. Men i början är avbetalningarna oftast små; i takt med att skulden blir mindre och räntebetalningen lägre, höjs avbetalningarnas storlek. Det kan vara en bra idé att betala in mer pengar i perioder när du har råd

Avbetalningsfrihet eller gratis avbetalning

Du kan komma överens med banken om att du får räntefria amorteringar på ditt lån. Det innebär att du under den tidsperioden endast betalar räntekostnaderna på ditt lån, inte amorteringar på lånet. Lånestorleken på ditt lån minskar inte så länge du har räntefria amorteringar, så det är något du bara bör göra under en kortare period om du har stressad ekonomi.

Avtalsgiro

Automatiska betalningar som sker genom överföring från bankkonto.

Baspunkt

En baspunkt är detsamma som 0,01 procent vilket betyder att 100 poäng är detsamma som 1,00 procent. Baspunkterna kan också kallas poäng eller räntepunkter.

Betalningsanmärkning

En notering med företag som lämnar kreditupplysningar om betalningsproblem, samt att en person har utestående fordringar från en eller flera borgenärer. I de flesta fall vill bankerna inte ge dig ett lån eller ge dig väldigt dåliga villkor om du har betalningsklagomål.

Billån

Lån till bil. Ett billån kan vara ett lån utan säkerhet eller ett lån med den köpta bilen som säkerhet (bolån) i det nya lånet.

Borgenär

En borgenär är en person som ställer en garanti för att betala av lånet om huvudlåntagaren inte kan betala sitt lån. En garanti ges vanligtvis i form av bostad, stuga eller tomt. Borgensmannen garanterar betalning för lånet genom sina tillgångar.

Bostadskredit

Boligkreditt är en tillgänglig kredit med säkerhet i bostaden. Ränta betalas vanligtvis endast på det använda beloppet.

Bulletlån

Bulletlån är ett lån utan avbetalning som ska betalas tillbaka i sin helhet vid ett visst datum. Detta lån används ofta med obligationslån utan avbetalning.

Båtlån

Lån för att köpa en båt. Båtlån kan både vara ett lån utan säkerhet eller ett lån med säkerhet i den nyinköpta båten.

Effektiv ränta

Effektiv ränta inkluderar alla kostnader för ett lån, den totala kostnaden för lånet. Effektiv ränta inkluderar räntekostnader och alla avgifter så att den totala kostnaden visas och inte bara räntan. Den effektiva räntan varierar med storleken på lånebeloppet, lånets längd och hur ofta lånet förräntas (vanligtvis varje månad för norska banker). Den effektiva räntan är den siffra du ska jämföra när du jämför kostnaderna för ett lån. Se nominell ränta vs effektiv ränta.

Eget kapital

Detta är vad du äger i form av kapital. Kapital kan vara banktillgodohavanden, BSU, aktier, kontanter och liknande. Eget kapital krävs ofta för säkrade lån. Bostadslån har vanligtvis ett krav på 15 % av lånebeloppet. Lån utan säkerhet kräver inget eget kapital utan kräver inkomst.

Fast pris

En fast ränta som sätts för en tidsperiod, vanligtvis 1, 3 eller 5 år. Fast ränta ger stor trygghet i förhållande till förväntade utgifter på ett lån, och kommer inte att påverkas av fluktuationer på räntemarknaden under räntebindningstiden.

Garant

En borgensman är en person som ställer en garanti och ansvarar för att betala av lånet om huvudlåntagaren inte kan betala, i form av tillgångar eller andra tillgångar. Det vanligaste sättet att vara borgensman är att vara fastighetsborgen där man ställer en garanti i form av bostad, mark eller stuga.

Lån med fast ränta

En typ av lån där en låntagare betalar en fast ränta under hela lånets löptid. Räntan förblir oförändrad även om marknadsförutsättningarna förändras. Ett sådant lån erbjuds ofta av de flesta lånegivare, men det kan vara klokt att kontakta banken direkt för att säkerställa att du får en så bra fast ränta som möjligt, eftersom de generella erbjudandena oftast är fasta räntor för de ”sämsta” kunderna.

Finansagent

En finansiell agent är ett företag som fungerar som mellanhand mellan bankerna och låntagaren. Du som är låntagare kan ansöka om lån via finansombud och få erbjudanden från bankerna via dem. När du tecknar ett lån via dem blir du kund hos den bank du tecknar med och låneombudet får en provision från banken för att ta in en kund. Finansiella ombud kallas ofta låneförmedlare eller låneförmedlare.

Finansiering

annat ord för lån.

Finansieringsintyg

Detta är en bekräftelse från banken på att du kan köpa en bostad, eller annan produkt, angiven för en viss summa. Rörlig ränta Ett lån med rörlig ränta är en typ av lån där räntan förändras efter marknadsförhållanden. Om styrräntan ändras kommer sannolikt även lånets ränta att ändras. Det är vanligt att bolån har rörlig ränta.

Huvudstol

Detta är det ursprungliga lånebeloppet utan någon upplupen ränta.

Inlösenavgift

En avgift banken tar ut om du betalar tillbaka (betalar tillbaka) lånet tidigare än vad som avtalats enligt plan. Alla banker har inte inlösenavgifter. Kolla vad som gäller för din bank.

Kreditgräns

Detta är det högsta belopp som ett kredit- eller låneföretag kan låna ut. En normal kreditgräns för kreditkort är NOK. 100 000 DKK.

Kreditkonto

Ett kreditkonto är ett konto där du kan använda kredit upp till ett angivet belopp. Som till exempel 200 000 NOK. När du behöver pengar kan du ta ut pengar från kreditkontot i form av ett lån från banken. Räntan löper bara på använt kredit, precis som på ett ramlån. Ett kreditkonto och ett ramlån är i princip samma sak. Det är vanligt att företag använder ett kreditkonto.

Kreditkort

Ett kort du betalar med, där du betalar med kredit. Pengarna dras alltså inte från ett konto, som på ett betalkort, utan du faktureras för uttagen i efterhand. Pengarna som spenderas på ett kreditkort kan ses som ett lån som betalas när kreditkortsräkningen förfaller. Det finns ofta alternativ för att skjuta upp betalningen på kreditkortet.

Kreditinformation

Registrerade skulder, fordringar och annan information som lämnas för att bedöma någons kreditvärdighet.

Kredittest

Betyder detsamma som kreditupplysning. När du ansöker om lån kontrollerar banken din ekonomiska situation och kredithistorik. Vilken inkomst du har, vilka lån du har, har du betalningsanmärkningar etc. Kreditprövningen är grunden för vilket låneerbjudande du får av banken. Ju bättre din ekonomi ser ut, desto mer kan du låna och desto bättre ränta kan du erbjudas. Om banken upptäcker för många problem med din ekonomi i kreditprövningen kommer du inte att beviljas ett lån.

Kreditvärdighet

Förmågan att betjäna ett lån.

Kreditkontroll

Görs när du ansöker om lån hos en bank. Banken beställer en rapport/dokument från en kreditupplysning som visar din kredithistorik. Kreditprövningen innehåller information som din inkomst, skulder, tillgångar och betalningshistorik, om du har betalningsanmärkningar. Vissa kreditinstitut ger dig ett kreditbetyg, vilket är en typ av betyg på din kredithistorik. Banken kan använda denna information för att bestämma om den ska bevilja dig ett lån eller inte.

Kreditbetyg

Samma betydelse som kreditprövning och kreditprövning.

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet betyder detsamma som konsumtionslån eller lån utan säkerhet. Detta är ett lån där du inte behöver pantsätta tillgångar för att ansöka om eller bli beviljad lån. Denna typ av lån kallas oftast för konsumentlån.

Långivare

Institutionen eller banken som lånar ut pengar. Normalt är detta en bank eller finansiell institution.

Lånekalkylator

Genom att använda en lånekalkylator kan du räkna ut hur mycket du kan förvänta dig att lägga på ett lån utifrån lånets storlek, ränta, avgifter och återbetalningstid. Genom att använda en lånekalkylator kan du själv bestämma vilken storlek på ett lån du kommer att klara av ekonomiskt.

Låneförmedlare

En låneförmedlare är ett företag som fungerar som mellanhand mellan låntagaren och banken. De hjälper människor eller företag att hitta överkomliga lån. Lånemäklare brukar jämföra olika erbjudanden från banken och låntagaren kan sedan jämföra och välja det bästa erbjudandet. Några av de mest kända låneförmedlarna i Sverige är Lendo, Axo Finans, Sambla , Enklare och Uno Finans.

Låneränta

När du lånar pengar måste du betala ränta på lånet. Ränta är en procentsats som är bankens eller borgenärens påslag för att täcka risker och administrativa kostnader vid utlåning av pengar.

Låntagare

Den som ansöker om och beviljas lån hos en långivare/bank.

Medlåntagare

Det är den du tar lån med. Medlåntagaren ansvarar för att sköta lånet tillsammans med huvudlåntagaren. Vanligtvis är medlåntagaren familj som make, sambo, älskare eller föräldrar.

Medsökande

En person som står för lånet tillsammans med huvudsökanden. Såväl huvudsökande som medsökande ansvarar solidariskt. Det innebär att banken eller kreditinstitutet kan framställa krav mot någon av de solidariskt ansvariga för betalningen.

Mellanfinansiering

Ett tillfälligt/kortfristigt lån som tas på den nya bostaden du köper tills den gamla är såld. Under denna tidsperiod sitter du i princip fast med 2 bolån tills din gamla bostad är såld. När din gamla bostad säljs betalas lånet av med det egna kapitalet som var bundet i bostaden.

Standard

Uppstår när en låntagare inte kan betala tillbaka sitt lån i förhållande till de ekonomiska förpliktelser som finns i låneavtalet. Detta kan få allvarliga konsekvenser för låntagaren som kan hamna i ekonomiska problem och göra det svårt att få lån i framtiden.

Nominell ränta

Det är grundräntan du betalar för ett lån, utan att några kostnader för avgifter ingår. Normalt räknas räntan över ett år. Se vår artikel skillnaden mellan nominell och effektiv ränta.

Privatlån

Ett konsumentlån är ett lån utan säkerhet, det vill säga ett lån som beviljas utan att något föremål är pantsatt, vilket ofta görs vid bostadslån eller billån.

Renovationslån

Ett uttryck för att ett lån används för renovering. Ett renoveringslån är oftast ett konsumtionslån. Använder du bolånet för renoveringar så tar du oftast det på bolånet och då får du inget ytterligare renoveringslån.

Ramlån

Ett ramlån är ett lån där du kan låna pengar upp till ett visst belopp om du behöver det. Du får en kreditgräns/lånegräns, det vill säga en gräns, för hur mycket du kan låna från ditt limitlånekonto. Det fungerar precis som en övertrassering. Om du till exempel har 300 000 NOK i din gräns kan du ta upp till 300 000 NOK i lån (eller kredit) från detta konto. Räntan löper bara på de pengar du har tagit som lån.

Refinansiering

En refinansiering består av att lägga om ett eller flera lån. Du kan refinansiera genom att ta ett nytt lån med pant i ett objekt för att betala av andra lån. Du kan också refinansiera genom att kombinera flera smålån till ett större lån, så att de totala kostnaderna, i form av exempelvis avgifter, minskar. Ofta får du en bättre ränta om du refinansierar lånet.

Ränta

Räntan är tidskostnaden för ett lån. Räntan har alltid en procentsats som är bankens eller borgenärens påslag som kostnad för lånet för att täcka risken och administrativa kostnader för att låna ut pengar. Inkluderat i räntan är också att banken förväntar sig att tjäna pengar på den ränta som tillhandahålls. Räntebeloppet sätts därför något högre än enbart för de kostnader banken beräknar ha för lånet.

Samla lån

Ett annat ord för refinansiering. Det innebär att du slår ihop dyra smålån och andra krediter till ett större lån. På så sätt kan du spara pengar både på färre avgifter och lägre ränta.

Serielån

Detta är ett lån där det totala återbetalningsbeloppet (amorteringen) på lånet till banken är detsamma varje månad. Det vill säga summan du faktiskt betalar av lånet med. Den totala kostnaden, det vill säga avbetalningsbeloppet, för hela lånet med avbetalning plus ränta är högst i början och blir något lägre för varje betalning (om räntan är oförändrad). Med serielån betalar du mycket på lånet i början och lite i slutet. Serielån är i allmänhet billigare än annuitetslån. Problem är att de är dyra i början, därför ges de flesta bolån och konsumtionslån ut som annuitetslån. Tänk på att oavsett vilket lån du har så kan du betala av lånet extra varje månad utan extra kostnader om du vill.

Snabblån

Snabblån är en term som ofta, men inte alltid, syftar på smålån någonstans mellan 1 000 – 10 000 NOK.

Skulder

Skuld är summan pengar en person eller en institution är skyldig en annan institution.

Skuldebrev

Ett skriftligt avtal som reglerar skulden och dess återbetalning.

Skuldkonsolidering

Det innebär att kombinera skulder som du har hos flera långivare till ett lån och en långivare. Detta kan vara en bra idé för att minska räntan och kostnaderna du har på lånet Hur mycket kan jag låna Hur mycket du kan låna beror ofta på typen av lån. För ett bostadslån till exempel kommer banken att kunna bevilja ett lån upp till en viss procent av inkomsten och ofta tas en pant/säkerhet i bostaden. Ett konsumentlån beräknas utifrån andra kriterier, bland annat ålder, inkomst och annan skuld, men beviljas utan bolån/utan säkerhet. En refinansiering kan ofta resultera i en lägre ränta, vilket gör att du kan låna mer utan att drabbas av högre månatliga utgifter.

Säkerhet

För många typer av lån kräver banken säkerhet för lånet i ett objekt, till exempel huset, för ett bostadslån, eller bilen för billånet. Denna säkerhet kan banken tvångssälja om låntagaren inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser i förhållande till lånet. Konsumentlån är lån som beviljas utan säkerhet.

Lån med säkerhet

Ett lån där banken tar säkerhet som säkerhet för att ge ut lånet.

Smålån

Smålån är mindre lån, till exempel köpkrediter eller mindre konsumtionslån. Kreditkortsskuld kan också ingå i denna term. De flesta smålån har sina egna räntekostnader och avgifter kopplade till sig. Genom att kombinera flera smålån till ett större lån, via refinansiering, kan du få bättre överblick och lägre månadskostnader kopplade till lånet.

Tidsavgift

Avgiften banken tar ut varje gång du betalar avbetalningsbeloppet. Detta kan ofta undvikas genom att ha e-fakturor och liknande.

Tidsbelopp

Det belopp du betalar varje månad till långivaren. Avbetalningsbeloppet är det totala beloppet av avbetalningar och ränta

Tidsavgift

Detta är detsamma som terminsavgift. Månadsavgiften betalar du till banken där du har ditt lån. Alla banker har i princip olika former av terminsavgifter.

Årsavgift

Ett belopp som långivaren debiterar kunden på årsbasis.

Återbetalningstid

Återbetalningstiden på lånet, den totala tiden som finns i återbetalningsplanen för lånet. Ett bostadslån är vanligtvis 20-30 år och ett privatlån mellan 1-15 år.